Vad är anarkism? Del 1

Väntat nog finns det en hel del fördomar om anarkismen och jag ska göra ett försök att förklara denna enkla men oerhört djupa ”ideologin”.

Först ut är en kort inledning följt av förklaringen om anarkismens ståndpunkt när det gäller frihet. Detta kommer senare att följas i senare inlägg med förklaringar av andra nyckelbegrepp.

Anarkism, del 1.

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och och statsmakt. Lite mer ingående kan man säga att anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Just på grund av detta motsätter sig anarkism all sorts hierarkisk kontroll.

Kontrollen från kapitalism och lika väl från staten ses som skadligt för individen samt hennes individualitet och dessutom alldeles onödig. Man kan enkelt hävda att anarkism är den mest missförstådda av alla ideologier. Den allmänna bilden av anarkism är en våldsam rörelse som vill riva ned samhället och inrätta en slags djungelns lag. En bild inte helt utan historiska likheter. I tidigare monarkier förknippades ord så som ”republik” och ”demokrati” med kaos och social oreda av den mäktiga elit som hade starka intressen i att bevara ”status quo”

Man kan säga att anarkismen bygger på tre grundpelare eller värden:

  1. Frihet
  2. Jämlikhet
  3. Solidaritet

Jag kommer gå in kort på varje en av dom för att visa på vart vikten läggs samt för att förklara varför just dessa är centrala och hur kritik mot det nuvarande samhället vuxit ur dessa idéer.

Frihet

Frihet ses som den unika miljö i vilken mänsklighetens intellekt, glädje och värdighet kan utvecklas och öka. Eftersom människor är tänkande varelser så är att neka dem frihet att förneka dem möjligheten att tänka och utvecklas vilket är att förneka deras hela existens som människor. För anarkister är frihet en produkt av våran mänsklighet, för att:

” Själva faktumet att en människa har ett självmedvetande och att varje individ är olik och unik skapar ett behov av att handla fritt. Önskan efter frihet och att få uttrycka sig är ett fundamentalt och dominant drag” // Emma Goldman, Red Emma Speaks, p. 439

På grund av detta motsätter anarkism all sorts hierarki som inkräktar på individers frihet. Utan frihet kommer individen aldrig fullt blomma ut. Så, för anarkister är frihet helt enkelt individer som följer sina egna mål på sitt egna sätt. Enbart frihet kan försäkra individuell utveckling och mångfald. Detta är för att när individer styr sig själva och skapar sina egna beslut kan det omöjligen han en annan verkan än att stimulera dom inblandade individerna

Så frihet är det det som behövs för den maximala utvecklingen av individer. Men frihet är inte något gudomligt som givits mänskligheten utan är en social produkt som bara kan uppnås i och genom samarbete med andra, alltså i gemenskap, sammanslutning, samhälle etc. Ett fritt samhälle producerar fria och hälsosamma individer som genom sig själva utvecklar samhället och berikar dom sociala relationerna mellan individerna av vilket samhället består. Men frihet är som sagt ingen gåva. Frihet är inte en produkt av styrande eliternas godhet utan en produkt av folkets kamp. Frihet garanteras och frodas inte för att det är nedskrivet på en bit papper. Folket har bara så mycket frihet dom är beredda att ta och försvara. Tider av likgiltighet ser en tillbakagång av friheter tagna och tider av kamp ser en ökad frihet.

Det är av dessa anledningar anarkister stödjer direktaktion. För frihet finns som sagt bara i den mängd man är beredd att greppa efter. Direktaktion kan vara allt från att ockupera ett hus och rusta upp det till att anlägga en trådgård på en övergiven bit jord eller att strejka för bättre villkor eller för en kamrat. Gemensamt för alla direkta aktioner är att det har en stärkande effekt på dom inblandade och kräver användandet av frihet då det krävs fria, modiga och självständiga och ansvarsfulla själar för att kunna trotsa hierarkierna på jobbet, socialt och lagens hierarki. Direktaktion är med andra ord användandet av frihet för att motstå förtryck och också medlet med vilket man kan bygga ett fritt alternativt samhälle.

Men frihet kräver också rätt miljö i vilken det kan växa. En sådan miljö måste vara decentraliserad och arbetet måste styras av dom som utför det. Centralisering betyder på tvingande auktoritet (hierarki) medans självstyrande är själva hjärtat i friheten. Självstyrande försäkrar att alla involverande är med i beslutsfattande och är då utvecklande medans hierarki ersätter allas utveckling och frihet mot en liten elits utveckling då det är dom som fattar beslut över och för andra människor och så avtrubbar deras utveckling. Det är på grund av allt detta som anarkismen motsätter sig både kapitalismen och statism

Auktoritet klär sig själv i två olika former : den politiska formen, som är staten ; och den ekonomiska formen som är privat egendom ” // Peter Marshall, Demanding the Impossible

Kapitalismen är som staten centraliserad då den byger på hierarkier, tex. Chefen som styr över arbetaren.

” En konsekvent anarkist måste opponera sig mot privat ägande över produktions medlen och löneslaveriet vilket är en komponent av det här systemet, som inkompatibel med principen att arbet måste undertagas frivilligt och vara under producentens kontroll” //Noam Chomsky, For Reasons of State, p. 158

Detta betyder att ett anarkistiskt samhälle kommer vara icke auktoritärt och att våld eller hot om våld inte kommer att användas för att få någon att göra något mot sin vilja. Anarkismen är som sagt mot staten då den står som kapitalismens beskyddare men anarkismen motsätter sig inte självstyre genom organisationer, federationer eller gräsrotsrörelser så länge dom är baserade på direktdemokrati och inte representativt styre då det är att avsäga sig delar av sin frihet och i ställer välja sin härskare, vilket är en skymf mot riktig demokrati.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s